Senteret sitt bannerbilde

Om oss


Legene ved Bærumsklinikken er allmennpraktikere.

Vibeke Løvdal er spesialister i allmennmedisin mens Erik Nymoen og Dominika Brattlund Klein er under spesialisering.

Vår hovedoppgave er å hjelpe deg når du er syk. Vi tilbyr også

Av og til vil konsultasjoner vise seg å kreve lengre tid en forutsett. Vi ber om forståelse for at det da kan oppstå ventetid. Dersom du sitter og venter og lurer på om du er glemt, så spør helsesekretær; hun har oversikt ! Vi prøver selvsagt å holde tiden, men stundom er det umulig, f eks når pasienter viser seg å måtte legges inn på sykehus.