Senteret sitt bannerbilde

Spesielle forhold under pandemien:

For å unngå smittespredning vil vi så sant det er forsvarlig gjennomføre konsultasjoner og annen kontakt på telefon eller video. Oppsatte oppmøtetimer vil kunne bli endret til telefon- eller videokonsultasjon ved endringer i smittebildet.

Velkommen til Bærumsklinikken !

Vi er et fastlegekontor med tre leger og tre helsesekretærer.

Som fastleger ønsker vi å tilby allmennlegetjenester av høy faglig kvalitet, med vekt på diagnostikk og behandling av sykdom.

Vi utfører blodprøvetaking knyttet til diagnostikk og oppfølging, tilbyr svangerskapskontroller, celleprøve fra livmorhalsen og  prevensjonsveiledning. 

Vi samarbeider tett med NAV i oppfølging av sykmeldte med fokus på tilbakeføring til arbeid. 

Vi tilbyr livsstilsveiledning knyttet til røykeslutt, søvnhygiene, vektnedgang og kosthold og foretar legeundersøkelse i forbindelse med ulike attester og søknader samt vaksinering.

Alle fastlegene ved kontoret har erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien, og vil kunne vurdere vansker og tilstander innen dette feltet samt veilede foreldre - dog innenfor rammene av fastlegeordningen.

Vi ønsker at det skal være enkelt å komme i  kontakt med oss. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Slik finner du frem til oss:

Med bil:

Kjør inn på parkeringsplan 3, gammel del. Adkomst til klinikken er på motsatt vegg av der du kjører inn i parkeringshuset

Fra senteret:

Inne fra senteret kan du ta rulletrappen opp til P3 og følge skilter.

Før senterets åpningstid

Benytt utvendig trappegang til høyre for senterets hovedinngang. Dersom man skal unngå trapper før senteret åpner, må man følge bilveien inn på parkeringsplan 3.

 

VI MINNER FOR ORDENS SKYLD OM AT MOBILTELEFONER SKAL SLÅS AV FØR MAN GÅR INN PÅ LEGEKONTORER.

 

 

 

 Aktuelt

Åpningstider julen 2021

16. desember 2021

23.des: Vanlig åpningstid

24.des: Stengt

27.des: 9-13, kun Ø-hjelp

28.des: 9-13, kun Ø-hjelp

29.des: 9-13, kun Ø-hjelp

30.des: 9-13, kun Ø-hjelp

31.des: Stengt

Influensavaksine 2021

7. oktober 2021

Kommunen har nå forsynt oss med influensavaksiner til de av våre pasienter som tilhører risikogrupper.

Vi har kveldsvaksinasjon

onsdag 13.oktober      og      onsdag 20.oktober

fra klokken 1600 til klokken 2030.                                                           

Ring oss eller send en sms med ønske om tidspunkt.

Hvis du har frikort er årets influensavaksine gratis,har du ikke frikort må du betale 50 kr.

Disse kveldsvaksinasjonene er forbeholdt personer i risikogrupper.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Personer med kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • Personer med hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • Personer med diabetes type 1 og 2
 • Personer med leversvikt eller nyresvikt
 • Personer med kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • Personer med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Personer med svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Personer med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Hvis du ikke tilhører risikogruppene, men likevel ønsker å vaksinere deg, så send oss en sms for resept og tid for vaksine.