Kommunen har nå forsynt oss med influensavaksiner til de av våre pasienter som tilhører risikogrupper.

Vi har kveldsvaksinasjon

onsdag 13.oktober      og      onsdag 20.oktober

fra klokken 1600 til klokken 2030.                                                           

Ring oss eller send en sms med ønske om tidspunkt.

Hvis du har frikort er årets influensavaksine gratis,har du ikke frikort må du betale 50 kr.

Disse kveldsvaksinasjonene er forbeholdt personer i risikogrupper.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Personer med kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • Personer med hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • Personer med diabetes type 1 og 2
 • Personer med leversvikt eller nyresvikt
 • Personer med kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • Personer med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Personer med svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Personer med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Hvis du ikke tilhører risikogruppene, men likevel ønsker å vaksinere deg, så send oss en sms for resept og tid for vaksine.