Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Spesielle forhold under pandemien:

For å unngå smittespredning vil vi så sant det er forsvarlig gjennomføre konsultasjoner og annen kontakt på telefon eller video. Oppsatte oppmøtetimer vil kunne bli endret til telefon- eller videokonsultasjon ved endringer i smittebildet.

Velkommen til Bærumsklinikken !

Vi er et fastlegekontor med tre leger og tre helsesekretærer.

Som fastleger ønsker vi å tilby allmennlegetjenester av høy faglig kvalitet, med vekt på diagnostikk og behandling av sykdom.

Vi utfører blodprøvetaking knyttet til diagnostikk og oppfølging, tilbyr svangerskapskontroller, celleprøve fra livmorhalsen og  prevensjonsveiledning. 

Vi samarbeider tett med NAV i oppfølging av sykmeldte med fokus på tilbakeføring til arbeid. 

Vi tilbyr livsstilsveiledning knyttet til røykeslutt, søvnhygiene, vektnedgang og kosthold og foretar legeundersøkelse i forbindelse med ulike attester og søknader samt vaksinering.

Alle fastlegene ved kontoret har erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien, og vil kunne vurdere vansker og tilstander innen dette feltet samt veilede foreldre - dog innenfor rammene av fastlegeordningen.

Vi ønsker at det skal være enkelt å komme i  kontakt med oss. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Slik finner du frem til oss:

Med bil:

Kjør inn på parkeringsplan 3, gammel del. Adkomst til klinikken er på motsatt vegg av der du kjører inn i parkeringshuset

Fra senteret:

Inne fra senteret kan du ta rulletrappen opp til P3 og følge skilter.

Før senterets åpningstid

Benytt utvendig trappegang til høyre for senterets hovedinngang. Dersom man skal unngå trapper før senteret åpner, må man følge bilveien inn på parkeringsplan 3.

 

VI MINNER FOR ORDENS SKYLD OM AT MOBILTELEFONER SKAL SLÅS AV FØR MAN GÅR INN PÅ LEGEKONTORER.

 

 

 

 Aktuelt

INFLUENSAVAKSINE 2020

29. september 2020

Influensavaksinen er tilgjengelig f.o.m. uke 42,2020.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom og anbefales derfor influensavaksine:

  • Personer 65år og eldre
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Gravide etter 12 svangerskapsuke(2 og 3 trimester).
  • Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko
  • Barn og voksne med diabetes mellitus, type 1 og 2
  • Barn og voksne med kronisk lungesykdom, inkludert astma.

Hvis du tilhører en av disse risikogruppene og ennå ikke har vaksinert deg, så ring oss og bestille time. Grunnet pandemien har vi dessverre ikke mulighet for drop in vaksinering i år.